Telefon

929 46 477

E-post

party@merlykke.no

Er du den vi søker og vil være med i vårt helt unike selgerteam?  

Vi søker stadig etter nye energiske, positive og selvstendige selgere for å utvide vårt LykkeTeam. Målet er å ha de mest kunnskapsrike, positive og trivelige selgerne i hele Norge. Vårt sterke selgerteam er drivkraften og hjertet i bedriften og det er en av tingene som gjør oss unike. Med et stort sortiment, engasjement for bransjen, kunnskap og god kundeservice komplementerer og forenkler vi selgernes arbeid. Når selgerne og bedriften jobber sømløst sammen oppnår vi høy grad av profesjonalitet, kvalitet og får veldig fornøyde kunder! Kanskje er det nettopp deg vi søker for å utvide vårt LykkeTeam! 

Jobben som homepartyselger kan være krevende, men er veldig givende og lærerikt. Du jobber selvstendig og har ansvar for ditt eget arbeid og dine resultater. Det er derfor vi legger så stor vekt på å jobbe sammen som et team, for man skal ikke føle seg alene i MerLykke. Vi hjelper alle våre selgere til å utvikle seg slik at alle får like gode muligheter til å skape gode resultater. Dette gjør vi ved å gi opplæring og støtte i oppstartfasen så alle skal føle seg godt ivaretatt. Deretter stiller vi fortløpende opp med råd, veiledning og videreutdanning. Vi oppfordrer også alle våre selgere til hjelpe og støtte hverandre og aktivt ta del i og forme MerLykke så vi kan passe for alle, både våre selgere og våre kunder.