Telefon

929 46 477

E-post

party@merlykke.no

Copyright for tekster

Alle tekster på Homepartykonsulent.no er skrevet for eller av Merlykke AS
og er beskyttet av copyright får ikke kopieres eller brukes uten tillatelse.

Bilder og illustrasjoner.

Alle bilder, illustrasjoner, ikoner, annonser og annet grafisk materiale på Homepartykonsulent.no
er beskyttet av copyright og får ikke kopieres eller «lånes» uten tillatelse.

Logotyper, varemerker og annonser

Alle logotyper, varemerker og annonser som forekommer
på Homepartykonsulent.no tilhører sine respektive eiere.

Copyright og opphavsrett

Alt innhold og design på Homepartykonsulent.no er beskyttet i henhold til Norsk lov om opphavsrett.
Hvis du finner noen eller noe som krenker våre immaterielle rettigheter
ber vi deg vennligst kontakte oss og melde fra om dette.

Åndsverkloven

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Politiet

Politi.no – Kripos Datakriminalitet

Bildetyveri

Bildetyveri.no – Omhandler krenkelse av opphavsrett for grafikk og fotografier.

Advarsel!

Vi søker fortløpende og automatisk for å finne innhold som er stjålet eller som brukes uten tillatelse.
All ulovlig kopiering og bruk av innhold, tekster, bilder og grafisk materiale fra Homepartykonsulent.no som er beskyttet av copyright eller åndsverksloven
uten skriftlig tillatelse vil medføre erstatningsansvar og kan også straffes med bøter eller fengsel.